Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tiedote

Tiedote opiskeluhuollon palveluista.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Tästä tiedotteesta löydät ajankohtaiset tiedot opiskeluhuollon palveluista.

Pohjois- Pohjanmaan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Opiskeluhuollon palvelut säilyvät ennallaan ja tapahtuvat edelleen ensisijaisesti kouluilla ja oppilaitoksissa. Yhteystiedot työntekijöille ovat ennallaan ja löytyvät Wilmasta.

Opiskeluhuollon palveluihin kuuluu terveydenhoitajien ja lääkäreiden terveyttä edistävien palveluiden lisäksi kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuollon palvelut perustuvat varhaiseen tukeen ja niiden tarkoituksena on edistää, pitää yllä ja luoda edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja tarjota tukea jo havaittuihin ongelmiin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aloituksen myötä käyntien kirjaaminen on osittain muuttunut. Kuraattorin toiminta on oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaista ja siitä syntyy sosiaalihuollon asiakkuus kuraattoripalveluihin. Kuraattori kirjaa asiat sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Terveydenhoitaja, lääkäri ja psykologi toimivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaisesti ja kirjaavat käynnit terveydenhuollon järjestelmään. Opiskeluhuollon palvelut siirtyvät uusiin kirjaamisjärjestelmiin vuosien 2024- 2025 aikana, jolloin myös Kanta- näkyvyys toteutuu asiakas- ja potilaskirjaamissa. Muilta osin palveluiden saatavuus ja toiminta on ennallaan.