Oppilas- ja opiskeluhuollon 1.1.2023 lukien järjestää Pohjois-Suomen hyvinvointialue Pohde

Sähköpostit [email protected]

Kouluterveydenhoitajiin, koulukuraattoreihin ja koulupsykologeihin saa yhteyden myös Nivalan kaupungin Wilman kautta. Kaupungin ja PPKY Kallion entiset puhelinnumerot ovat työntekijöiden käytössä, kunnes Pohde ilmoittaa uudet.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet

Oppilas- ja opiskeluhuollon 1.1.2023 lukien järjestää Pohjois-Suomen hyvinvointialue Pohde