Oppilas- ja opiskeluhuollon 1.1.2023 lukien järjestää Pohjois-Suomen hyvinvointialue Pohde

Sähköpostit [email protected]

Kouluterveydenhoitajiin, koulukuraattoreihin ja koulupsykologeihin saa yhteyden myös Nivalan kaupungin Wilman kautta. Kaupungin ja PPKY Kallion entiset puhelinnumerot ovat työntekijöiden käytössä, kunnes Pohde ilmoittaa uudet.

Kouluterveydenhoitajat

Koulukuraattorit

Koulupsykologit

 

Vastuuyksikköpäällikkö

Äitiys- ja lastenneuvola ja opiskeluhuolto OE

Oulun eteläisen alueen vastuupäällikkö
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut