TIEDOTE VANHEMMILLE LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSESTA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSOPETUKSESSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION ALUE Lääkehoitosuunnitelma
VARHAISKASVATUS ja PERUSOPETUS (26.8.2022)

Liite 8 Tiedote huoltajille lääkehoidon toteutuksesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

TIEDOTE VANHEMMILLE LÄÄKEHOIDON TOTEUTUKSESTA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSOPETUKSESSA

Lapsen lääkehoidosta vastaa lääkäri ja lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti kotona. Kunnan varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on voimassa oleva ohjeistus lääkehoitoon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana.

Huoltajien on keskusteltava varhaiskasvatuksen/perusopetuksen työntekijän kanssa lapsen lääkityksestä:

Varhaiskasvatuksessa/perusopetuksessa annetaan lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on määrätty jatkuvaan/tilapäiseen käyttöön annosteltavaksi myös päivällä.

Suomessa apteekista käsikauppatavarana saatavia tuotteita voi tuoda lasta varten, mikäli tuotteen sopivuus on ensin todettu kotona sopivaksi käyttöön:

Varhaiskasvatuksessa lääkkeet säilytetään erillisessä lukollisessa lääkekaapissa. Koulussa lääkkeet voi säilyttää lapsen repussa, jos lapsi pystyy itse huolehtimaan lääkityksestään – reppu säilytetään lasten ulottumattomissa. Jääkaapissa säilytettävät lasten lääkkeet säilytetään kannellisessa rasiassa erillään ruokatarvikkeista ja poissa lasten ulottuvilta.

HUOLTAJIEN VASTUU VARHAISKASVATUKSESSA/PERUSOPETUKSESSA ANNETTAVAAN LÄÄKEHOITOON

1) Huoltajat ovat tietoisia siitä, kuka/ketkä toteuttavat oman lapsen lääkehoitoa ja vastaavat ryhmän henkilökunnan riittävästä perehdyttämisestä lapsen lääkehoitoon.

- Huoltajat vastaavat siitä, että henkilökunnalla on saatavilla kaikki tarvittava lapsen lääkehoitoon ja hoitotoimenpiteisiin, lääkkeisiin ja mahdollisiin tarvikkeisiin liittyvä tieto.

- Huolehtivat, että lapselle annettavat lääkkeet ovat lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä ja muut hoitotuotteet ovat suomalaisesta apteekista saatavia käsikauppatuotteita.

2) Huoltajat huolehtivat hoitoon/kouluun mukaan asianmukaisen säilytyspussin, jossa lääke ei jäädy/lämpene säiden mukaan, mikäli lääkettä kuuluu kuljettaa lapsen mukana esim. retkillä.

3) Huoltajat kutsuvat tarvittaessa alan asiantuntijan perehdyttämään henkilökuntaa.

- Huoltajat ja tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiset (esim. diabeteshoitaja) antavat riittävän perehdytyksen lapsen lääkehoitoa toteuttavalle työntekijälle/työntekijöille/lapsiryhmän henkilökunnalle ja tarvittaessa perehdyttävät koko yksikön henkilökuntaa lapsen akuuttilääkkeiden antamiseen.

4) Huoltajat laativat yhdessä varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen työntekijän/henkilökunnan kanssa Lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman:

- kun lapsella on sairaus, joka vaatii lääkärin määräämää pitkäaikaista, säännöllistä ja jatkuvaa lääkehoitoa tai muuta erillistä huomiota TAI

- kun lapsi saa kuuriluontoisen, lääkärin määräämän lääkehoidon (esim. antibioottikuuri, silmätipat, silmävoiteet), eikä lääkehoitoa antavalla työntekijällä ole lääkehoidon kelpoisuutta (esim. perhepäivähoitaja, päivähoitaja ja lastentarhanopettaja). Huoltajat voivat antaa luvan halutessaan em. hoitajalle lapsensa kuuriluontoisen lääkkeen antamiseen täyttämällä ja allekirjoittamalla Lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman.

5) Huoltajat huolehtivat tarvittaessa henkilökunnalle uuden tiedon lääkärin määräämästä lapsen lääkinnässä tapahtuneesta muutoksesta.

- Jos lapsen lääkintään tai hoitotiimiin tulee muutosta, huolehtivat huoltajat uuden tiedon lasta hoitavalle henkilökunnalle. Huoltajat ja ryhmän muu henkilökunta perehdyttävät uuden työntekijän lapsen lääkintään ja hoitotoimenpiteisiin.

6) Huoltajat vastaavat lapsen siirtyessä toiseen varhaiskasvatusyksikköön tai kouluun uuden henkilökunnan perehdyttämisen ja tarvittaessa pyytävät ammattilaisen perehdyttämään lääkehoidon toteuttajat.

7) Huoltajat vastaavat lapsen lääkkeen ja annostelussa tarvittavien välineiden hävittämisestä ja päivittämisestä.

8) Jos lapsella on useampi perhe, huoltajat tiedottavat lapsen yksilöllisistä lääkkeistä ja lääkehoidosta keskenään (varhaiskasvatuksella ja koululla ei ole velvollisuutta toimia perheiden välisenä viestinviejänä.)